Denmark v Germany 08/07/22 BrentfordDenmark v Spain 16/07/22 BrentfordEngland v Austria 06/07/22 Old TraffordEngland v Germany 31/07/22 WembleyEngland v Northern Ireland 15/07/22 St Mary'sEngland v Norway 11/07/22 BrightonEngland v Spain 20/07/22 BrightonNorthern Ireland v Norway 07/07/22 St Mary's