Chelsea 2006Chelsea v Arsenal 04/10/07Chelsea v Arsenal 13/04/11Chelsea v Bristol Academy 10/10/07Chelsea v Bristol Academy 19/11/09Chelsea v Charlton Athletic 04/10/06Chelsea v Crystal Palace 23/04/06Chelsea v Lincoln City 14/10/07England 19 v Norway u19 26/07/07England u17 v Brazil u17 30/10/08England u17 v Scotland u17 14/04/06England v Germany 14/09/07Northern Ireland u17 v Scotland u17 10/04/06Reading v Chelsea 30/01/05Scotland u17 v USA u17 12/04/06